Jordbruket

För att hålla våra naturbetesmarker öppna har vi amkor och kalvar av köttras. Även några får finns. Kalvarna föds i februari/mars och går sedan tillsammans med sina mammor fram till hösten. Under vinterhalvåret går djuren i lösdriftsstall med möjlighet att gå både ute och inne. På sommaren håller de våra ängs- och hagmarker öppna.