Skogsentreprenaden

Vi har jobbat över 20 år med vår skogsentreprenad. Företaget är certifierat enligt PEFC. Vi har en skördare John Deere 1170, och en skotare Ponsse Wicent.

Gallringsarbete är den största delen av skogsverksamheten. Vi har duktiga maskinförare med stort intresse och engagemang för skogsbruk och natur, som gör bra val i skogen och är rädda om skog och mark. Även röjningsarbete utförs.